O IALF

 

IALF (International Association of Language Fans) je asociácia určená pre fanúšikov jazykov – učiteľov, lektorov, žiakov, študentov, školy a pod. zo Slovenska, ČR, Strednej Európy a krajín, ktorých jazyky sa najviac vyučujú na školách.

Asociácia existuje od r. 2010, je apolitická a keďže sa venuje jazykom, logicky má medzinárodný charakter.

Asociácia má tri sekcie a to:

  • sekcia Jazykové projekty – Language Projects: realizuje projekty na podporu učenia sa jazykov, zväčša najrozšírenejších ako slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština – viete koľko jazykov ovládal Ľudovít Štúr??
  • sekcia Medzinárodné jazykové akreditácie: spracúva a udeľuje akreditácie pre jazykové projekty, produkty a inštitúcie
  • sekcia Jazykové vzdelávanie – Language Education: realizuje semináre, webináre, spravuje profily lektorov, prekladateľov a jazykoviek, realizuje ocenenie NAJ JŠ, spravuje členov

 

Slogany asociácie

Languages are fun, so I am a language fan.”

Som jazykový fanúšik, do jazykov som blázon ako nik.”

 

Symboly asociácie

 

a logá jednotlivých projektov

 

 

About the author

Jazykovevzdelavanie.sk je portál pre tých, ktorých jazyky bavia, venujú sa im pracovne alebo ako koníčku.