JAZYKOVÝ KVET - LANGUAGE FLOWER

FLOR DE IDIOMAS * SPRACHBLUME * FLEUR DES LANGUES
FLORE DI LINGUA * ЯЗЫКОВOЙ ЦВЕТOK

 

"Jazykový kvet - Language Flower" je celoslovenská akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia&próza a Dráma.

"Language Flower" is a national accredited promotion competition in foreign languages in two branches Poetry&prose and Drama.

Jazykovy kvet ma medzinarodnu akreditaciu pre jazykove produkty   

Súťaž sa koná pod záštitou J. E. Prezidenta SR. 

MŠVVaŠ: 2013-25/32742:59-925; 2011-11647/44894:3-922  

 

CIELE SÚŤAŽE

 

  • podpora učenia sa jazykov a aktívneho záujmu o jazyky, multilingvalizmu
  • prezentácia jazykových zručností detí a mládeže v rôznych cudzích jazykoch
  • motivácia a inšpirácia formou primeraného súťaživého prostredia 

 

KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE SÚŤAŽE 

 

Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách: 

I. 4 - 10 rokov (MŠ a I. stupeň ZŠ)

II. 11 - 14/15 rokov (II. stupeň ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií)

III. 15 - 19 rokov (SŠ, II. stupeň osemročných gymnázií, bilingválne gymnázia)

Každá veková kategória má jazykové podkategórie:

I. AJ, II. AJ, III. AJ

I. NJ, II. NJ, III. NJ

I. ROJ, II. ROJ, III. ROJ (španielčina, francúzština, taliančina - samostatne)

I. RJ, II. RJ, III. RJ

Slovak for Foreigners

Každý jazyk má delenie na vetvy:

a) Poézia & próza

  • PT = Prevzatá tvorba - prednes z diela iného autora (trvanie od 2 do 6 minút)
  • VT = Vlastná tvorba - prednes vlastnej tvorby (od 2 do 6 minút)

b) Dráma

  • PT = Prevzatá tvorba - divadelné scénky z pera iných autorov (max. trvanie 20 minút)
  • VT = Vlastná tvorba - predvedenie divadelnej scénky podľa vlastného scénara (max. trvanie 20 minút)     

Trvanie príspevkov je potrebné dodržať.

Aktualizovaný Organizačný poriadok súťaže.

 Aktuálny ročník   2016 tu  

BOOKING - FLIGHTS AND HOTELS

JAZYKOVÝ KVET

PRODUKT MESIACA

Publikácia Osemsmerovky z rady Enjoy Learning English je určená pre malých i veľkých fanúšikov angličtiny. Precvičte si slovíčka hravo :) Obdarujte sami seba alebo...

KURZY - WORKSHOPY

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera...
Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje na 60+ podstránkach. Stačí vypniť nižšie...
Semináre úspešne prebehli. Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2016 Obsah: - Organizačný poriadok súťaže - pravidlá a postup prihlasovania sa...
Workshopy úspešne prebehli. Do you like teaching? Učíte radi a s elánom? Zábavne? Efektívne a inovatívne? Príďte si pre nové postupy, nápady...
Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30 rokmi lingvistka a pedagogička...
Chcete anglicky rozprávať - nielen rozumieť? Práve pre vás je určený nasledovný kurz angličtiny. · Anglicky 4x rýchlejšie · Konverzačná Callanova metóda · Výučba v...
Seminár už úspešne prebehol. Termín rozoslania pozvánok prihláseným účastníkom: 6. október 2014 Cieľová skupina: učitelia "Kvetu" Obsah: - Organizačný...
Workshop už úspešne prebehol. Môžete sa prihlásiť na termín v r. 2015 tu.  Termíny pre nasledujúce workshopy Genki English nájdete...

Vaše dotvorenie JAZYKOVÉHO KVETU

 ORGNOORGANIZÁTOR

  

Partneri sú uvádzaní na stránkach jednotlivých ročníkov súťaže.

PODPORTE TÚTO SÚTAŽ

Túto krásnu súťaž môžete podporiť:

vložením banneru na Vaše stránky, kód banneru súťaže Jazykový kvet nájdete tu

- venovaním jazykových produktov, sponzorovaním, mediálnou spoluprácou

- inou formou, navrhnite

Neváhajte nás kontaktovať na:

jazykove(zavináč)gmail.com.