Curso tutorial príprava na Diploma internacional

🧑 individual   🕰 24 horas / 7 días

🏍 ritmo propio

Cena: 15,00€

 

Plánujete absolvovať medzinárodné skúšky zo španielčiny Diploma internacional de español?

Uprednostňujete individuálne štúdium vlastným tempom? 

 

Čo sa naučím počas Curso tutorial – príprava na Diploma internacional? 

 • Kurz vás naučí techniky a tipy na úspešné absolvovanie skúšky. Kurz neučí španielčinu.

Ako tento kurz prebieha?

 • Kurz má e-mailovú formu a pozostáva zo 6 lekcií, ktoré vám budú doručené v utorok a vo štvrtok. Každá lekcia má teoretickú časť a praktickú časť so vzorovými cvičeniami ako sú na skúške.

Zopár faktov o skúške Diploma internacional de español

 • Je to medzinárodne uznávaná skúška, ktorá má dve formy a to písomnú a ústnu.
 • Písomná a ústna forma sú nezávislé od seba, čo znamená, že môžete absolvovať  napr. len ústnu formu a z nej potom získate certifikát.
 • Písomná forma pozostáva z čítania s porozumením, počúvania s porozumením, písania a gramatickej časti.
 • Skúška má úrovne Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior a Domino, ktoré sú v súlade s CEFR.
 • Skúšku môžu absolvovať v ústnej forme už deti od 7 rokov.
 • Výsledky ústnej formy sa dozvedia kandidáti v deň skúšky. Výsledky písomnej formy do cca 45 dní.
 • Pre úspešné absolvovanie skúšky a získanie certifikátu je potrebné dosiahnuť 65% bodový výsledok.
 • Úspešným kandidátom sú certifikáty zasielané v priebehu do cca 60 – 90 dní od termínu skúšky.

 

 

Pravidlá nákupu kurzov-

 

Termíny skúšok v roku 2019

Nitra

 • 22. marec (piatok) – uzávierka prihlášok 22. február
 • 10. máj (piatok) – uzávierka prihlášok 12. apríl
 • 14. jún (piatok) – uzávierka prihlášok 17. máj
 • 15. jún (sobota) – uzávierka prihlášok 18. máj
 • 25. október (piatok) – uzávierka prihlášok 27. september
 • 23. november (sobota) – uzávierka prihlášok 26. október

 

<< späť