KRAJINA JAZYKOV & - LAND OF LANGUAGES &

 

"Krajina jazykov & vzdelávania & kreativity" TM je podujatie pre jazykové školy, vzdelávacie inštitúcie a agentúry, prekladateľské agentúry, predajcov jazykových a vzdelávacích produktov, učiteľov, školy, študentov, fanúšikov jazykov a širokú verejnosť.

 

Kedy a kde?

 

25. - 26. september 2014 * ŽIlina - NItra - Košice

   

Čo vás čaká?

 

Na podujatí je vítaný každý bez ohľadu na vek!

  • oslava dňa jazykov - možnosť získať rôzne informácie  
  • aktivity a súťaže bez ohľadu na to, koľko máte rokov
  • možnosť získať rôzne výhody a zľavy na kurzy, služby a produkty
  • Jazyková štafeta Jazykovevzdelavanie.sk pre trojčlenné tímy - info a prihlášku na Stafetu nájdete tu
  • mini tomboly
  • vyhlásenie výsledkov ocenení NAJ JŠ SR a NAJ JP  

 

Zhotovovanie zvukovej, foto a video dokumentácie

 

- Verejnosťou je možné pri vlastných rodinných príslušníkoch a spolužiakoch, v prípade účasti školy; ak si chcete odfotiť, príp. nahrať niekoho iného, vyžiadajte si najskôr jeho súhlas.

- Iné subjekty len s písomným súhlasom, o ktorý môžete požiadať na jazykove(at)gmail.com. 

 

"Land of Languages & Education & Creativity" TM is an event for language schools, educational  institutions and agencies, translation agencies, sellers of language products, teachers, schools, students, language fans, and general public without any age restrictions.

 

When & Where?

 

25. - 26. September 2014

Žilina - Nitra - Košice in Slovakia

 

Structure of the exhibition

 

  • celebration of Day of Languages

- competitions and activities in various languages 

- language presentations

- Language Relay

 

Tešíme sa na Vašu účasť! / We are looking forward to your participation!

 

Možnosti účasti pre jazykové subjekty / Opportunities to participate.

 

Audio, photo and video documentation

 

- General public can take photos/record of their families and schoolmates; if you would like to take photos/record of other people, please ask them for permission first.

- Other bodies only under written permissio, you can ask for permission at jazykove(at)gmail.com.