METÓDY JV

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie...
  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki...
  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu...
  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je...
  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním...
  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci...
  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať....
SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi...
DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia...
  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti...
  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť,...
  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo...
  Cudzie jazyky áno, ale ako?
  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna...

 

JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK = MOJE DVERE DO SVETA JAZYKOV