NAJ škola – Majster jazykového vzdelávania

ročník 2020

Zameranie ocenenia

 • Špecializované celoslovenské jazykové ocenenie je určené pre MŠ, ZŠ a SŠ a zameriava sa na kvalitu výučby jazykov (slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, maďarčina a iné) na daných školách v slovenskom merítku a podmienkach.

 

Priebeh ocenenia

Prvá fáza – evidencia škôl

Prebieha zvyčajne od septembra do decembra príslušného školského roka na tejto internetovej stránke.

Evidenciu môže vykonať škola, návrh na evidenciu môže vykonať aj rodič žiaka školy, žiak školy a organizátor.

Hlavná fáza – hodnotenie škôl

Prebieha zvyčajne od februára do júna príslušného školského roka.

Súčasťou hodnotenia je aj možnosť hlasovania na tejto internetovej stránke. Informácie sa uverejňujú na príslušnej ročníkovej stránke.

Výsledky ocenenia sa uverejňujú na tejto internetovej stránke v termíne do 26. septembra.

 

Odmena pre školu, ktorá sa stane Majstrom Slovenska v jazykovom vzdelávaní

 • diplom
 • jazykové pomôcky v hodnote 150EUR
 • členstvo ProGrouop na 10 rokov

 

Základné hodnotiace kritériá

 • jazyková tradícia školy
 • počet jazykov (slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, maďarčina a iné)
 • počet kvalitných interných učiteľov jazykov
 • jazykové akreditácie a licencie školy
 • účasť na jazykových olympiádach (od r. 2015)
 • úspechy na jazykových olympiádach (od r. 2015)
 • účasť v jazykových súťažiach a projektoch (od r. 2015)
 • úspechy na jazykových súťažiach a v jazykových projektoch (od r. 2015)
 • členstvá v jazykových organizáciách, asociáciách
 • vlastné školské jazykové projekty a podujatia
 • autorstvo, spoluautorstvo a publikačná činnosť interných učiteľov jazykov
 • ľudský faktor (podľa UĽO)
 • hlasovanie
 • iné

Ročník 2020