Objednávka na uverejnenie kurzu

 

Ponúkame Vám možnosť uverejnenia ponuky vášho konkrétneho jazykového kurzu v sekcii KURZY.

Záujem o kurz, resp. objednávka kurzu ide priamo vám na váš e-mail, ako aj úhrada za kurz.

Aktuálna ponuka pre uverejnenie kurzov:

 

MODUL ROK:

Uverejnenie ponuky „nadčasového“ kurzu na 1 rok za priemerné jedno školné, ktoré beriete za kurz.

Cena za 1 kurz / ročné uverejnenie:

 • Money: 190 EUR
  • poplatok v plnej výške uhrádzate do 5 dní odo dňa potvrdenia prijatia vašej objednávky
  • kurz je uverejnený do cca 5 – 10 dní odo dňa dodania všetkých podkladov z vašej strany
 • Half + Fee: 90 EUR + 5 EUR za každú objednávku Vášho kurzu 
  • 90 EUR uhrádzate do 5 dní odo dňa potvrdenia prijatia vašej objednávky
  • kurz je uverejnený do cca 5 – 10 dní odo dňa prijatia úhrady a dodania všetkých podkladov z vašej strany
  • poplatok 5 Eur za každú doručenú objednávku vášho kurzu uhradíte po prijatí objednávky kurzu a to vždy na konci kalendárneho mesiaca

 

MODUL AKTUÁL:

Uverejnenie ponuky kurzu viažuceho sa k nejakému dočasnému termínu.

Odporúčame uverejnenie ponuky kurzu minimálne 4 týždne pred uzávierkou prihlášok na kurz.

Cena za 1 kurz / uverejnenie za jeden mesiac:

 • 19 EUR
  • poplatok v plnej výške uhrádzate do 5 dní odo dňa potvrdenia prijatia vašej objednávky
  • kurz je uverejnený do cca 5 – 10 dní odo dňa prijatia úhrady a dodania všetkých podkladov z vašej strany