Podmienky (pravidlá) nákupu

 

  1. Kupujúcim (nákupcom) kurzu a/lebo produktov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná a odošle nákupný formulár alebo e-mailovú objednávku kurzu, produktu na tomto portáli. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu odoslania záväzného nákupného formuláru.
  2. Poskytovateľom kurzov sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú plne zodpovedné za kvalitu a profesionalitu pri poskytovaní kurzu. Po nákupe kurzu nákupca komunikuje už priamo s poskytovateľom kurzu. Poskytovateľom e-produktov je portál Jazykovevzdelavanie.sk.
  3. V prípade, že je poskytovateľom kurzu asociácia prevádzkujúca tento postál (IALF) je za kurz zodpovedná asociácia.
  4. Po odoslaní nákupného formuláru / e-mailovej objednávky obdrží nákupca potvrdenie o prijatí objednávky spolu s údajmi k úhrade kurzu. Kurz sa nákupca zaväzuje uhradiť do 5 dní. Po uplynutí 5 dní už cena kurzu nie je garantovaná rovnaká ako v čase nakupovania kurzu a nákupcovi nevzniká právo vyžadovať kurz za pôvodnú cenu. Školné uhrádza nákupca priamo poskytovateľovi kurzu, nie tomuto portálu, pokiaľ sa nejedná o kurz poskytovaný asociáciou. E-produkty sa uhrádzajú cez systém e-shopu platobnou kartou / paypalom alebo bankovým prevodom.
  5. Po prijatí úhrady (školného) za kurz bude nákupcovi poskytnutý daný kurz v termíne uvedenom v popise príslušného kurzu alebo podľa dohody vrátane ostrého dokladu za úhradu kurzu. Pri nákupe e-produktu mu bude tento zaslaný do 78 hodín po prijatí úhrady s linkou na stiahnutie funkčnou 72 hodín (= e-produkty si nákupca musí stiahnuť do 72 hodín od doručenia linky/iek).
  6. Započatím online kurzu nie je možné vrátiť školné. Je možné dohodnúť si iný termín kurzu. Pri prezenčných kurzoch je možné vrátiť školné len za pomernú nevyčerpanú časť kurzu. E-produkty vzhľadom na ich charakter nie je možné vrátiť.
  7. Kurzy je možné venovať aj ako darček zakúpením darčekového online poukazu a to označením takejto možnosti v nákupnom formulári / e-mailovej objednávke.
  8. Akékoľvek nejasnosti budú prednostne riešené vzájomnou inteligentnou komunikáciou medzi poskytovateľom kurzu a nákupcom.
  9. Odoslaním nákupného formuláru / e-mailovej objednávky nákupca potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky nákupu kurzov, porozumel im a plne s nimi súhlasí.