PREKLADY: 

 • webstránky                          
 • firemné materiály, zmluvy, korešpondenciu 
 • prospekty, letáky, etikety na tovar
 • návody, manuály 
 • katalógy
 • životopisy
 • knihy, videá, filmy 
 • zvukové nahrávky
 • abstrakty
 • jedálne lístky ...
 • ekonomika
 • business
 • potravinársky priemysel
 • kozmetický priemysel
 • textilný priemysel
 • školstvo (učebnice, cvičebnice, CD, DVD a pod.)
 • papierensky a kancelársky tovar
 • literatúra
 • wellness a masérstvo 
 • životné prostredie
 • sociológia, psychológia
 • IT
 • právo
 • cestovný ruch
 • a iné 

Nájdite si svojho prekladateľa tu

 

TRANSLATIONS:

 • websites
 • online presentations
 • contracts
 • business correspondence, e-mails
 • price lists, offers
 • manuals, brochures, leaflets
 • labels for goods
 • catalogues
 • menu
 • feedback forms
 • resumes, abstracts
 • e-books, books, textbooks, audiobooks
 • videos, movies
 • software ...

Any industry or field.

Find your translator in here.

PREKLADY - ČLÁNKY

   "Európskym jazykom je preklad." (Umberto Eco)   Prekladatelia pracujú s písaným textom na rozdiel od tlmočníkov, ktorí používajú hovorené slovo. Profesionálni prekladatelia...
  Súťaž Mladí prekladatelia - Juvenes Translatores vznikla so zámerom podporiť štúdium jazykov a prekladanie.  Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie...
  Potrebujete preklad a máte záujem o kvalitu?   Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale prvým krokom k dosiahnutiu kvalitného prekladu je vzájomná spolupráca s prekladateľom (alebo...
  Jednoznačná odpoveď je ťažká. Závisí od toho, čo potrebujete, kedy to potrebujete atď.. Porovnajte si výhody i nevýhody prekladateľa a prekladateľskej agentúry a rozhodnite sa podľa svojej...
  Certifikát kvality   Certifikáty kvality ISO bývajú zákazníkmi často preceňované. Môžu byť v istej miere pomôckou pri výbere poskytovateľa prekladu, avšak mali by ste vedieť, že súčasné...
  Nebojte sa, takto napísané to vyzerá ako mačka po anglicky, ale k týraniu zvierat určite nedochádza :-). CAT znamená počítačovú podporu prekladu. Ide o dômyselné počítačové aplikácie, ktoré v...
    DODÁVATEĽ Meno a priezvisko / Firma: .......................................................................... Adresa:...
    Source language title English title ISO code ...

JAZYKOVÉ PRODUKTY - ANGLIČTINA

Engage your students in the energetic, "Genki" world of songs, games and exciting lessons. Softvér s odporúčateľskou doložkou MŠ. If you need an instant boost of energy in your English lessons right...
Zabavte sa s angličtinou počas voľných chvíľ, či časových "únikoch" pri čakaní a pod., alebo zámerne si precvičte prídavné mená, nepravidelné slovesá, tvorenie slov, atď.. Vhodné pre...
Tu môžete prezentovať Váš jazykový produkt vo forme reklamného článku / krátkeho videa s dvomi obrázkami a kontaktom / linkom. Naviac Vám pridáme aj anketu a diskusné fórum, kde môžu návštevníci...
Alice's Adventures in Wonderland tells the story of a girl named Alice who falls down a rabbit hole into a fantasy world populated by peculiar and anthropomorphic creatures. The tale plays with...
  77 Tips To Better English Using the Internet Learning English Online Spend time learning Not searching! Try a different approach. Tips and resources for second-language...
  Make Your Child Multilingual is a workbook that empowers parents to successfully raise their child with more than one language. In 10 easy steps parents develop a powerful success plan...
  Translate business and finance terms between English, French, German, and Russian.   This dictionary contains an extensive vocabulary, covering a wide range of topics relating to...
  Minulé leto som sa po dlhom čase konečne rozhodla ísť navštíviť kamarátku zo strednej školy, ktorá býva na opačnom konci republiky. Už len predstava niekoľkohodinovej cesty v prehriatom...
Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. This eBook tells the story of a girl named Alice who falls down a rabbit hole into a fantasy world populated by peculiar and anthropomorphic...
  Do you learn English?   Find the ways and advice in our book how to learn it with success.   Click here to read more...  
1 | 2 >>