NJ - PhDr. Regina Pinková

NJ - PhDr. Regina Pinková

 

NEMČINA / DEUTSCH

 

VZDELANIE / EDUCATION

KURZY / COURSES

FF UK, Bratislava

UMB, Banská Bystrica

- všetky jazykové úrovne

Príprava na všetky typy skúšok:

- maturita

- štátna skúška

- certifikované skúšky

(Östrreichisches Sprachdiplom,

Deutsches Sprachdiplom,

Goethe Zertifikat, ...)

CENA OD | PRICE FROM

dohodou | upon agreement

KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Nám. Slobody 9,

Banská Bystrica

web

Tel.: 0905.66.77.05

E-mail: regina.pinkova(at)gmail.com

info(at)nemcinabb.sk

 

PRODUKT MESIACA

Teacher´s Set

  Amazing English for Kids Teacher´s Set s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva. Your code: JV17100   Viac info ... / More info ...