Seminár Jazykový kvet 2015 - úspešne prebehol

Seminár Jazykový kvet 2015 - úspešne prebehol

Seminár už úspešne prebehol.

Termín rozoslania pozvánok prihláseným účastníkom: 6. október 2014

Cieľová skupina: učitelia "Kvetu"

Obsah:

- Organizačný poriadk súťaže

- pravidlá a postup prihlasovania sa na súťaž

- kritéria hodnotenia súťažiacich  

- praktické informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rady k výberu príspevkov a pod. + diskusia

 

Seminár bude vedený predsedkyňou celoštátnej odbornej komisie súťaže a členmi poroty.

Miesta a termíny konania:

Nitra: 17. október 2014 

Žilina: nebude sa konať, prihlášky priši prioritne pre NR

Vlozné na seminár: 10 EUR / osoba;  v prípade viacerých učiteľov z jednej školy je poplatok 8 EUR / osoba. Pre kompletnosť prihlášky a z kapacitných dôvodov je vložné potrebné uhradiť max. do siedmych dní odo dňa potvrdenia prijatia prihlášky.    

Uzávierka prihlášok: 30. 9. 2014 (do daného termínu musí byť prihláška kompletná)  UKONČENÉ

Prihlásiť sa na seminár. 

KURZY - WORKSHOPY

Seminár Jazykový kvet 2018

Prihlasovanie je aktívne. Cieľová skupina semináru: učitelia pripravujúci žiakov na súťaž "Jazykový kvet" - ročník 2018, seminár...

Ponuka Vášho workshopu, kurzu

Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje aj na...

Workshop pre učiteľov angličtiny

Workshop je zameraný na systém výučby angličtiny pre deti vo veku 4 až 11 rokov pútavou a pritom efektívnou modernou formou.   Pre...

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español...

Angličtina pre deti Helen Doron English Nitra

Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30...

Anglicky rozprávať - nielen rozumieť - kurz angličtiny, Martin

Chcete anglicky rozprávať - nielen rozumieť? Práve pre vás je určený nasledovný kurz angličtiny. · Anglicky 4x rýchlejšie · Konverzačná...

Seminár Jazykový kvet 2017 - úspešne prebehol

  Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2017   Obsah: - aktualizovaný Organizačný poriadok súťaže - pravidlá...

Seminár ku Jazykovému kvetu 2016 - úspešne prebehol

Semináre úspešne prebehli. Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2016 Obsah: - Organizačný poriadok súťaže -...

Genki English Workshops 2015 - úspešne prebehli

Workshopy úspešne prebehli. Do you like teaching? Učíte radi a s elánom? Zábavne? Efektívne a inovatívne?   Príďte si pre nové...

Seminár Jazykový kvet 2015 - úspešne prebehol

Seminár už úspešne prebehol. Termín rozoslania pozvánok prihláseným účastníkom: 6. október 2014 Cieľová skupina: učitelia...
1 | 2 >>