SR finále Jazykového kvetu 2015

 

Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2015 prebiehalo 15. mája v troch miestnostiach podľa vetiev. V dráme s prevzatou tvorbou porota hodnotila 18 divadelných skupín, v dráme s vlastnou tvorbou 18 scénok a v poézii-próze 81 súťažiacich, z toho 16 prednieslo svoju vlastnú tvorbu.

Účasť na SR finále nepotvrdila jedna súťažiaca, ktorá sa následne ani nezúčastnila a jedna súťažiaca potvrdila účasť, ale sa nedostavila, ani sa neospravedlnila.

Viacerí súťažiaci zvíťazili sami nad sebou, pretože sa počas priebehu súťaže zlepšovali a pracovali na sebe, ako pár príkladov uvádzame Hamleta, Where is my Home alebo Historia de una madre.

Podujatia sa zúčastnilo 961 ľudí, 15 porotcov a zapojilo sa 21 študentov.

Výsledky celoslovenského finále sú uverejnené tu.

KURZY - WORKSHOPY

Seminár Jazykový kvet 2018

Prihlasovanie je aktívne. Cieľová skupina semináru: učitelia pripravujúci žiakov na súťaž "Jazykový kvet" - ročník 2018, seminár alebo webinár je...

Ponuka Vášho workshopu, kurzu

Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje aj na podstránkach. Stačí vyplniť nižšie...

Workshop pre učiteľov angličtiny

Workshop je zameraný na systém výučby angličtiny pre deti vo veku 4 až 11 rokov pútavou a pritom efektívnou modernou formou.   Pre koho je workshop...

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera...

Angličtina pre deti Helen Doron English Nitra

Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30 rokmi lingvistka a pedagogička...
1 | 2 | 3 >>