Termíny - Convocatorias de exámenes DIE

 

Akreditované centrum IALF - Nitra, Žilina, Brno

 

Skúšky je možné zorganizovať pri počte 5 a viac kandidátov aj v Banskej Bystrici a Košiciach.

Ďalšie termíny môžu byť priebežne dopĺňané.

2017

Termín Mesto Uzávierka prihlášok
21. 04.  Nitra 31. 03.
05. 05. Nitra 21. 04.
16. 06. Nitra 26. 05.
13. 10. Nitra 22. 09.
27. 10. Žilina - pri počte 3 a viac kandidátov 28. 09. 
01. 12. Nitra 10. 11.

 

V jednom termíne je možné vykonať:

  • jednu úroveň písomnej formy skušky (napr. B1), ďalšiu úroveň písomnej skúšky je možné vykonať v inom termíne

  • jednu úroveň ústnej skúšky (napr. B2), ďalšiu úroveň ústnej skúšky je možné vykonať v inom termíne

  • ak chcete v jednom termíne vykonať obe formy skúšky = písomnú aj ústnu, môžu byť na rovnakej alebo odlišnej úrovni (napr. obe na C1, alebo ak ste lepší v hovorenej forme a slabší v písomnej, môžete ústnu skúšku vykonať na úrovni B2 a písomnú formu na úrovni B1) . 

Za jeden termín sa považujú všetky dni a časy s rovnakým termínom uzávierky prihlášok (napr. 02. 03. o 10:00 a 03. 03. o 10:00 sú jeden termín s uzávierkou prihlášok 15. 02..)   

Poplatky za skúšky je potrebné uhradiť pred skúškou.

Pošlite prihlášku, počkajte si na potvrdenie jej prijatia a až potom uhraďte poplatok.

Poplatky za skúšky nie je možné vrátiť. Skúšku je možné preložiť na iný termín. 

Nemeňte formát prihlášky (ponechajte Word = .doc).

Prihlášku vyplňte a odošlite na:  jazykove(zavináč)gmail.com (vytlačenú prihlášku následne prinesiete priamo na skúšky), alebo prihlášku po vyplnení vytlačte a pošlite na adresu: IALF, o.z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, heslo "DIE". 

Prijatie a zaevidovanie prihlášky potvrdzujeme e-mailom.

 

 Prihláška akr. centrum IALF / Ficha de inscripción - stiahnuť  

 

POPLATKY / TARIFAS D.I.E. en EUR

NIVEL FORMA ORAL FORMA ESCRITA
Elemental - grado 1 31,25  
Elemental - grado 2 (A1) 31,25 27,50
     
Básico - grado 3 33,75  
Básico - grado 4 (A2) 33,75 30
     
Intermedio - grado 5  41,25  
Intermedio - grado 6 (B1) 41,25 35
     
Avanzado - grado 7 46,25  
Avanzado - grado 8 (B2) 46,25 40
     
Superior - grado 9 (C1) 52,50 46,25
Dominio - grado 10 (C2) 58,75 51,25
     
Especializados 62,50 56,25

 

BRATISLAVA - termíny a prihlášky 

 

ŽILINA - termíny a prihlášky

Neboli nájdené žiadne záznamy.