Registrácia Jazykové ESO

 

Cez formulár nižšie môžete zaregistrovať  do projektu Jazykové ESO:

  • seba
  • svojho učiteľa jazyka/ov
  • svojho žiaka/žiakov