SKÚŠKY A CERTIFIKÁTY

V tejto sekcii sme pre všetkých jazykovo ambicióznych pripravili prehľadné informácie o štátnych jazykových skúškach a medzinárodných certifikátoch.

STUPNE JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA; CEFR        ŠTÁTNICE VERZUS CERTIFIKÁTY        

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY                                   MATURITA Z CUDZIEHO JAZYKA        

 

 MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY A CERTIFIKÁTY 

 

ENGLISH                ESPAÑOL            ITALIANO            FRANÇAIS                PORTUGUÊS

РУССКИЙ            DEUTSCH            TELC (AJ, NJ, FJ, TJ, RJ)

ECL certifikáty z jazykov Európy             UNIcert pre vysokoškolákov - rôzne jazyky

INÉ JAZYKYKURZY A SEMINÁRE

  Cieľové skupiny: učitelia detí predškolského veku, rodičia a budúci rodičia   Obsah: 1. časť: úvod, všeobecné princípy pri učení sa s dieťaťom 2. časť: princípy učenia...
Cieľová skupina: učitelia "Kvetu" Obsah: - Organizačný poriadk súťaže - pravidlá a postup prihlasovania sa na súťaž - kritéria hodnotenia súťažiacich   - praktické informácie o...
Učíte radi s elánom, zábavne, inovatívne? Príďte si pre nové postupy, nápady a inšpirácie!   Chcete si udržať pozornosť žiakov počas celej hodiny? Nielen o tomto je...
   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera (FOPELE)   Curso de la...
Organizujete seminár určený pre učiteľov / lektorov jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje na 60+ podstránkach. Stačí vypniť nižšie uvedený formulár. Po...
Workshop už úspešne prebehol. Termíny pre nasledujúce workshopy Genki English nájdete tu. ************** Učíte angličtinu a chcete, aby boli vaše hodiny zaujímavé, zábavné a aby ste si udržali...

JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK = MOJE DVERE DO SVETA JAZYKOV

VYHĽADAŤ TERMÍN

ONLINE SHOPIK

Jazykové postery pre dotvorenie jazykovej atmosféry tried a na nástenky.  Postery obdržíte v online pdf verzii a môžete si ich vytlačiť na papier biely, či farebný, presne taký, aby...

 EuroTalk