Žiadosť o ProAdult alebo ProGroup členstvo

 

Postup žiadosti o ProAdult a ProGroup členstvo

  1. Vyplňte nižšie uvedený formulár – ProGroup a pod ním je ProAdult.
  2. Po odoslaní žiadosti Vám príde vyrozumenie o prijatí / neprijatí za člena spolu s ďalšími inštruciami, trvá to cca 2 až 14 dní.