štvrtok, 28 októbra, 2021

UČÍME (sa) JAZYKY

Začneme jazykovým mišmašom

 

Jazyky nemusia mať hneď rovno vedecký charakter, práve naopak, býva s nimi zábava.

Napríklad, keď vznikne jazykový mišmaš v štýle “Vedeli ste, že …”:

  • Jazyk, ktorý má najviac slov je angličtina?
  • Jazyk, ktorý má najmenej slov, a to 340, je Taki Taki, ktorým hovorí cca 120 tisíc ľudí v Suriname?

angličtina – taki taki

 

  • Najviac písmen v abecede má k(h)mérčina, ktorá je oficiálnym jazykom v Kambodži? Je ich 74.
  • Najmenej písmen v abecede, len 12, má jazyk Rotokas? Hovoria ním obyvatelia na ostrove v krajine Papua Nová Guinea.

khmérčina – rotokas

 

  • Najviac používanými spoluhláskami na celom svete sú

/p/  /t/  /k/  /m/  /n/ ?

 

  • Pangram je text/veta, v ktorom je použité každé písmeno abecedy aspoň jedenkrát? Pangram slúži na testovanie zobrazovania písmen daného jazyka.  Napríklad v angličtine sa tvorí celkom ľahko.

“The quick brown fox jumps over the lazy dog.”

“Pack my box with five dozen liquor jugs.”

“Amazingly few discotheques provide jukeboxes.”

 

V slovenčine je to už tvrdší oriešok. Skús nejaký vytvoriť.

Vypätá dcéra grófa Maxwella s IQ nižším ako kôň núti čeľaď hrýzť hŕbu jabĺk.