pondelok, 25 októbra, 2021

DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Ako naučiť jazyky svoje deti

 

Ak ovládate jazyky a rozhodli ste sa dopriať svojmu dieťaťu ovládanie viacerých jazykov od útleho veku, jedným zo spôsobov podpory pri učení sa jazyka je aj tkzv. forma “Menšinového jazyka“.

V praxi to znamená, že pokiaľ dieťa potrebuje podporu v niektorom jazyku, ktorý sa učí, resp. ktorý ho obklopuje, tak sa rodičia zamerajú na používanie tohto jazyka pri komunikácii s dieťaťom. Napr. ak sa dieťa v škole, s kamarátmi, hovorí po anglicky a doma rodičia hovoria anglicky aj po slovensky, tak na zlepšenie plynulosti komunikácie a jazykových zručností v slovenčine, začnú doma s dieťaťom hovoriť len po slovensky.

Ďalšou formou osvojovania si jazykov môže byť tkzv. forma “Miesto a čas“, kedy sa určitý jazyk viaže na konkrétne miesto a časové rozaťom rozprávate povedzme po anglicky a ostatné dni v týždni po slovensky. Alebo cez víkendy strávené u starých rodičov sa oni s dieťaťom rozprávajú po nemecky a pod..

V podstate táto forma funguje pri bilingválnych školách, kedy výučba prebieha v nejakom jazyku a popoludní doma hovoria iným jazykom.