štvrtok, 21 septembra, 2023

DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

3 spôsoby ako zapojiť hudbu a rýmy, ak chcete, aby si dieťa osvojilo jazyk

Pesničky, riekanky a veršíky sú skvelým spôsobom, ako vytvoriť dieťaťu kontakt s jazykom a rozvíjať jeho komunikačné a rečové schopnosti. Zapájajú a “trénujú” sa naraz jeho uši, hlas a mozog. 

Ako teda zapojiť rytmy a spievanie do učenia sa jazyka? Kde začať? 

1) Spriateľte sa s rodinou, ktorá hovorí cieľovým jazykom (= jazykom, ktorý chcete, aby si dieťa osvojilo)    

Niekedy môže byť reakcia dieťaťa (hlavne pri deťoch, ktoré už hovoria) na hovorenie rodičov v inom jazyku aj takáto “to je nejaká zábavná groteska?”, avšak, keď sa stretnete s inou rodinou s deťmi a dostanú motiváciu, načo je ten iný jazyk užitočný (napr. aby komunikovali s novými kamarátmi), tak sa “groteska” zmení na záujem.

Alternatívou je aj zapísanie detí do jazykového kurzu, alebo vytvorenie si svojpomocnej skupiny rodičov ovládajúcich rôzne jazyky, ktorá sa potom pravielne stretáva za účelom spoločného spievania a rýmovania 🙂   

2) Karaoke

Ak nemáte možnosť stretávať sa, či chodiť do kurzu, využite karaoke v domácom prostredí.

 Jednoducho si kúpte, nájdite, pesničky, naučte sa text, nastavte pesničku na opakované prehrávanie a spievajte popri nej. Ak hráte na nejakom hudobnom nástroji, môžete ho pridať a postupne budete vedieť pesničku aj bez doprovodu nahrávky.

Dajú sa nájsť aj pesničky, ktoré majú aj spomalené verzie, či inštrumentálne verzie bez spevu.     

Zdrojom môže byť pre vás aj tieo tipy:

  • francúzske pesničky animované
  • ruské pesničky animované

 3) Čítajte si s dieťaťom riekanky a jednoduché príbehy 

Pri čítaní zapojte ukazovanie na obrázky v knihe, s väčšími deťmi si spolu vymyslite vaše vlastné verzie riekanky (zmeňte niektoré slová), pýtajte sa dieťaťa, čo si myslí, že sa stane ďalej, vymyslite vlastné pokračovanie a pod..

Stiahnite si e-book s anglickými a slovenskými riekankami 9 plus Nine

📚 Online čitáreň >>