nedeľa, 26 septembra, 2021

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Citáty – pomocníci pri učení sa slovenčiny

 

Jedným zo spôsobov, resp. “pomocníkov” pri osvojovaní si fráz a slovnej zásoby v inom jazyku sú aj citáty – či už ide o citáty obľúbených osobností, hercov, spevákov…, filozofické citáty, motivačné citáty, humorné citáty, atď..

Možností je nespočetné množstvo. Stačí si len vybrať oblasť, ktorá je blízka nášmu srdcu a pomôže nám pri spoznávaní a učení sa jazyka, alebo ktorá je blízka srdcu žiakov a študentov, ktorých učíte jazyk.

Pre inšpiráciu tu uvádzame niekoľko citátov – dnes v slovenčine:

 

Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.

Milan Rastislav Štefánik

Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.

Ľudovít Velislav Štúr

Moc nie je ani dobrá, ani zlá. Moc sa môže stať dobrom i zlom, záleží na tom, kto ju používa.

Ladislav Mňačko

Kto má rád zvieratá, má rád aj ľudí.

Slovenské príslovie

Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.

Andrej Sládkovič

Nič nie je horšie, ako keď má človek dve riešenia, ale ani jednu možnosť.

Stanislav Štepka

Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka.

Ľudovít Velislav Štúr

Musíme aj my zo svojho života urobiť most k ľudskej budúcnosti. To musí zo seba robiť každý človek. A ak to vykoná, nebude žiť nadarmo.

Alfonz Bednár

Rozprávky nevznikali ako uspávanky, aby deti skôr zaspali: prichádzali na svet ako výpoveď, aby sa dospelí zobudili.

Milan Rúfus

 

English   Espaňol   Deutsch