štvrtok, 01 júna, 2023

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Pesničky, riekanky a veršíky

Vo všeobecnosti existuje veľa stratégií pokiaľ chcete učiť dieťa jazyky a vychovať z neho bilingválneho, či multilingválneho človiečika. Jedna vec, ktorá však na deti naozaj zaberá je hudba a pesničky. Spievajte deťom v jazyku, ktorý chcete, aby si osvojili a keď už štebocú, spievajte si spolu.

Bez ohľadu na to, kde na svete sa dieťa narodí, príde na svet s neuveriteľnou kapacitou naučiť sa akýkoľvek zvuk, reč, postupne však do 12 mesiacov sa táto kapacita zmenší na to, čomu je pravidelne vystavované, s čím je v kontakte, čo ho obklopuje. 

Pesničky, riekanky, veršíky, pozostávajú z opakujúcich sa slov a fráz spojených s určitým rytmom, čím sa vytvára pamäťová stopa. S pesničkami je možné ľahko spojiť rôzne gestá, pohyby a prehĺbiť tak zapamätanie si výrazu a významu fráz a slov.  

Spievanie a veršíky vytvárajú pozitívnu náladu a spríjemňujú vzájomné vzťahy rodičov a detí i detí medzi sebou navzájom. Rozvíjajú sa komunikačné a sociálne schopnosti, rozširuje sa slovná zásoba.

Hudba a učenie sa jazykov sú veľmi podobné.

Hudba pozostáva z nôt, ktoré sa spájajú do nejakej melódie a hovorenie pozostáva zo zvukov (foném), ktoré sa spájajú a tvoria slová a vety.

Riekanky a pesničky sú skvelý spôsob, ako pripraviť dieťa na hovorenie. A nie sú prínosom len pre dieťa, ale môžu byť prínosom aj pre vás. Ak iný jazyk neovládate, pustite sa do neho cez riekanky, veršíky a pesničky spolu so svojim dieťaťom a zdieľajte spoločnú skúsenosť.

Ak iný jazyk ovládate, tento spôsob vám pomôže používať ho, naučiť sa aj nové slovíčka, ktoré dovtedy neboli v okruhu vášho záujmu, lebo ste ich nepotrebovali.

A tu je jeden kominár pre šťastie 🙂

 Kom, kom, kominár, kedy si sa umýval?

Včera večer, v sobotu, keď som nemal robotu.

……… 

I have ten tiny fingers, and ten tiny toes,

two eyes and two ears, and a little nose.

My hands are clean and ready to clap from one to four,

and my feet are waiting for a chance

to dance on the floor 🙂

           

Stiahnite si e-book s riekankami v slovenčine a angličtine 9 plus Nine