Používajú sa prídavné mená v španielčine rovnako ako v slovenčine?

 

Na rozdiel od slovenčiny, či aj viacerých iných jazykov, v španielčine ide prídavné meno zvyčajne za podstatným menom:

 • la chica bonita – pekné dievča
 • un elefante grande – veľký slon

Samozrejme 🙂 sú aj výnimky.

 

Prídavné meno je totožné s podstatným menom v rode a čísle.

Napríklad:

 • la manzana roja (ženský rod) – červené jablko
 • las manzanas rojas (množné číslo) – červené jablká
 • el cuaderno rojo (mužský rod) – červený zošit
 • los cuadernos rojos (množné číslo) – červené zošity

 

V španielskych slovníkoch sú prídavné mená zvyčajne v mužskom jednotnom čísle, napr. rojo, bueno, bonito, alto, elegante, realista. 

 

Väčšina španielskych prídavných mien končí na “o”. Tieto prídavné mená sa potom menia nasledovne:

 • mužský rod, jednotné číslo: -o (bueno)
 • ženský rod, jednotné číslo: -a (buena)
 • mužský rod, množné číslo: -os (buenos)
 • ženský rod, množné číslo: -as (buenas)

 

Okrem toho prídavné meno môže končiť na – alebo –ista a vtedy má rovnalý tvar pre oba rody, mužský aj ženský, a číslo sa mení podľa podstatného mena.

Napríklad: grande – veľký

 • mužský rod, jednotné číslo: el libro grande (veľká kniha)
 • mužský rod, množné číslo: los libros grandes (veľké knihy)
 • ženský rod, jednotné číslo: la casa grande (veľký dom)
 • ženský rod, množné číslo: las casas bueanas (veľké domy)

 

Ak prídavné meno končí na samohlásku, tak v množnom čísle pridávame -s:

 • el pueblo bonito – los pueblos bonitos (pekná dedina – pekné dediny)
 • el chico alto – loschicos altos (vysoký chlapec – vysokí chlapci)

 

Ak prídavné meno končí na spoluhlásku, tak v množnom čísle pridávame -es:

 • mužský rod, jednotné číslo: el ejercicio fácil (ľahké cvičenie)
 • mužský rod, množné číslo: los ejercicios faciles (ľahké cvičenia)
 • ženský rod, jednotné číslo: la tarea fácil (ľahká úloha)
 • ženský rod, množné číslo: las tareas faciles (ľahké úlohy)

 

Ak je spoluhláskou z, meníme ho a c:

 • mužský rod, jednotné číslo: el hombre feliz (šťastný muž)
 • mužský rod, množné číslo: los hombres felices (šťastní muži)
 • ženský rod, jednotné číslo: la mujer feliz (šťastná žena)
 • ženský rod, množné číslo: las mujeres felices (šťastné ženy)

 

Ako slovesá SER a ESTAR menia význam prídavného mena

 

V španielčine sú dve slovesá “byť” a to “ser” a estar”.

 • sersa používa na trvalé stavy
 • estarsa používa na prechodn, dočasné stavy

Veľmi zjednodušená verzia pre začiatočníkov 🙂

 

Niektoré prídavné mená menia svoj význam podľa toho, či pri nich použijeme sloveso ser alebo estar, napríklad:

 • Elena está aburrida. – Elena sa nudí.
 • Elena es aburrida. Elena je nudná.

 

Stiahnite si tabuľku NAJPOUŽÍVANEJŠIE PRÍDAVNÉ MENÁ

Curso online Španielčina pre začiatočníkov, s certifikátom

Hra Najrýchlejšia modelka

About the author

Ahojte, volám sa Anička a jazyky patria k mojim hlavným záľubám spolu s literatúrou, umením, prírodou a športom. Priviedli ma k ich štúdiu a učenie (sa) stále pokračuje, lebo ak niečo človek miluje, je to na celý život 😍. Môj najmladší žiak bol 3-ročný fiškus a najstaršia žiačka čiperná dochôdkyňa.