piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Hovorená angličtina: hláskovanie e-mailovej adresy, textov

 

Keď potrebujeme niekomu povedať, napr. pri telefonovaní alebo diktovaní, e-mailovú adresu, názov webstránky, či iný text, zídu sa nám nasledujúce poznatky:

1) Pri hovorení e-maillovej adresy a webstránky hovoríme každé slovo oddelene a niekedy je najlepšie slová vyhláskovať, aby sme predošli nedorozumeniu.

  • adam.cruise @ gmail.com = Adam dot Cruise at gmail dot com
  • elena_mudra @ post.sk = Elena underscore Mudra at post dot sk
  • jazykovevzdelavanie.sk/clanky = jazykovevzdelavanie (all one worddot  sk forward slash clanky

 

2) Pri diktovaní textu používame slovné názvy diakritiky (Punctuation) a symbolov.

.   full stop (bodka na konci vety)

 question mark

!   exclamation mark

,   comma

:   colon

;   semi-colon

icecream  hyphen (spojovník)

She agreed  but then …   dash (pomlčka)

Edgar_Smith  underscore

( )  round brackets (parentheses)

[ ]  square / box brackets

{ }  curly brackets

([{([{([{

 Never say never.  quotation marks

Adam`s book  apostrophe

*  asterisk

/  forward slash

 back slash

@  at

#  hashtag

  tick

cross

&  and (ampersand)

 

Stiahnite si:

AJ PUNCTUATION flashcards

Precvičte si online:

Punctuation – Multi-choice exercise

 

Tvorenie Compound Nouns

Who, who, who alias vzťažné zámená

What’s up? – I’m on the cloud nine