Prípony -ish a -y v angličtine

 

V predošlom článku sme sa venovali tvoreniu slov príponami a dnes sa pozrieme na neformálne používanie prípon -ish a -y.

V neformálnych kontextoch môžeme pridávať tieto prípony, aby bol zvuk slova zámerne neurčitý a približný.

-ish používame, keď odkazujeme na čísla, časy a množstvá:

Ok, I’ll come and pick you up at sevenish.

How old is he? – Fortyish.

Môžeme ju pripájať ku prídavným menám (Adjectives), príslovkám (Adverbs) a predložkám (Prepositions).

Is Liz tall? – Well, she is tallish.

Is it far from the bus station?  – It’s nearish to it. 

Prípona –ish je bežnejšia ako -y.

– y sa používa hlavne s farbami:

What colour goes with these shoes? The indigo one? Or the bluey one?

 

Tvorenie slov v anglictine

What’s up?

Each and Every

About the author

Ahojte, volám sa Anička a jazyky patria k mojim hlavným záľubám spolu s literatúrou, umením, prírodou a športom. Priviedli ma k ich štúdiu a učenie (sa) stále pokračuje, lebo ak niečo človek miluje, je to na celý život 😍. Môj najmladší žiak bol 3-ročný fiškus a najstaršia žiačka čiperná dôchodkyňa.