štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorenie slov v angličtine

 

V článku Chcete ovládať veľa slov sme si hovorili o tom, že znalosť tvorenia slov nám pomáha jednoducho si rozšíriť slovnú zásobu.

Dnes sa pozrieme na ďalší spôsob tvorenia slov a to predponami.

Predpony (Prefixies) sú písmená, ktoré pridávame na začiatok slova, ku základu (koreňu) slova, aby sme vytvorili nové slovo s iným významom.

Znalosť predpôn pomáha pochopiť význam slov a  vytvoriť:

 

A. Opozitá (Opposites) – slová s opacným významom, napr.:

il, im, in, ir

 • illegal, illiterate, illogical
 • impossible, imperfect, immature, impatient
 • insecure, inefficient
 • irregular, irrational, irrelevant, irresponsible

un

 • unable, unemployed, unusual, unbelievable, unreliable, unstable, unbearable, unexpected

 

B. Negáciu (Negation), napr.:

dis = reverse

 • dislike, disagree, disqualify,

mis = incorrectly

 • mislead, misunderstand, misspelt

non = not

 • non-profit, non-smoking, non-stop

 

C. Slová vyjadrujúce  časové, miestne alebo spôsobové vzťahy, napr.:

1) čas – time

pre = pred (before)

 • pre-war, prehistoric, preschool

mid = stred (middle)

 • midday, midnight, mid-June, midsummer, midweek

post = po (after)

 • post-war, posttraumatic, post-election

2) miesto – place

extra = mimo (out of)

 • extraterrestrial, extraordinary, extralinguistic

3) spôsob – manner

inter = medzi (between)

 • international, interactive, interpersonal

over = nad, cez (too much)

 • overcook, overpopulation, overpriced

re = again

 • rewrite, reuse, redo, reconsider, reorder, reopen

under = less than

 • underestimate, undercook, underpriced

 

Neexistuje žiadne exaktné pravidlo, kedy sa má pisať medzi predponou a slovom spojovnik (hyphen) a kedy sa novovytvorené slovo píše ako jeden celok –  zostava len naučiť sa to automaticky, alebo v prípade neistoty použiť kvalitný slovník.

 

Compound Nouns

Feelings – 15 Idiomatic Expressions

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine