utorok, 28 novembra, 2023

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Jazyk krôčik po krôčiku

 

Učenie sa jazykov nie je záležitosťou jedného dňa, vyžaduje si čas, vytrvalosť, úsilie, tak ako mnohé iné aktivity – kráčať krôčik za krôčikom, krok za krokom.

Pri učení (sa) nám môžu pomôcť rôzne “finty”, metódy, ktoré však nie je možné zovšeobecniť ako platné a fungujúce u každého. Tu je niekoľko z nich:

Asociácie

Keď sa učíte jazyk, vytvaárajte si spojenia s každodenným životom.

Ak napríklad máte ako záľubu čítanie kníh a kurzy tanca, môžete sa naučiť, ako v jazyku povedať „rád/a čítam knihy“ a „rád/a tancujem“. Ak chodíte do školy/práce peši, naučte sa povedať „Ja chodím do školy/práce peši.”,  atď.

Precvičujte si jazyk každý deň

Môžete si vytvoriť “rutinnú” štvrhodinku, inokedy sa zavŕtať do jazyka intenzívne.

Vytvorte si prostredie s množstvom podnetov a materiálov

Obklopte sa materiálmi v jazyku ako sú knihy, noviny, CD, piesne, MP3, študijné zošity, hádanky, hry a pod. Ak niekto v okolí hovorí daným jazykom, môže vám pomôcť s konverzáciou.

Podeľte sa o to, čo ste sa v danom jazyku naučili.

Zapisujte si nové slová a frázy

Keď sa v jazyku naučíte nové veci, nájdite si čas a zapíšte si, čo ste sa naučili. Nie je dôležité, aby bol pravopis alebo skript presný, stačí si ich len zapísať, aby ste si ich potom mohli precvičiť a zopakovať. Napísanie povzbudzuje myseľ k pochopeniu toho, čo sa hovorí a k prenosu do písomnej formy.

 

Ako si vybrať jaxyk

IPA

O metódach