nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Vytasiť meče (pre rôzne jazyky)


Táto hra podporuje rýchle myslenie a je možné ju použiť v rôznych jazykoch.

Na hru potrebujeme:

  • slovníky alebo učebnice
  • zoznam kľúčových slov (napr. podľa témy, slovného druhu)

Poďme na hru:

1) Rozdeľte deti do malých skupín a v každej skupinke vyberte dieťa, ktoré hru začne.

Ak máte dosť slovníkov, resp. každé dieťa má učebnicu, hrajú hneď vśetky deti jednotlivo.

2) Určené dieťa v skupinke / kaźdé dieťa si vloží slovník (učebnicu) pod pažu.

3) Potom povedzte slovo, ktoré sa deti snažia v slovnìku (učebnici) nájsť ako text alebo ako obrázok – musia rýchlo vytiahnuť “meč” (slovník/učebnica) spod ruky a hľadať.

Prvé dieťa, ktoré nájde slovo/obrázok, je víťaz.

4) Hra pokračuje rôznymi slovami, kým sa v skupinke nevystrieda každé dieťa, ak hru hráme v skupinkách, alebo kým si nezahráme určený počet kôl, ktoré si stanovíme na začiatku hry, ak ju hŕá hneď každé dieťa (všetky deti majú slovník al. učebnicu).

Ďalšie hry tu