piatok, 19 júla, 2024

RÔZNE JAZYKY

20 rokov EDJ

Tento rok uplynulo 20 rokov od vyhlásenia 26. septembra za Európsky deň jazykov.

V názve je síce slovo “európsky” a bol vyhlásený Radou Európy, oslavuje sa však v rôznych krajinách po celom svete. Jeho cieľom je podpora zachovania rozmanitosti kultúr a jazykov a učenia sa jazykov ako prostriedku interkultúrnej komunikácie, získavania poznatkov a vytvárania priateľských vzťahov aj s inými národmi.

Logom EDJ sú ku sebe otočené tváre a zároveň aj uši.

logo EDJ

Sloganom EDJ je výraz “Hovor so mnou”. Pri vytváraní a udržiavaní akýchkoľvek typov vzťahov (priateľských, pracovných, partnerských, rodinných, atď.) je vzájomná komunikácia základným stavebným kameňom. Jazyk je nástrojom na výmenu rovnakých a rôznych názorov, mostom, ktorý používame, keď sa snažíme a chceme si porozumieť, spolupracovať, rešpektovať jeden druhého.

Slogan EDJ

S jazykmi je to niekedy fuška, hlavne pre tých, ktorých až tak nebavia a pre tých, ktorých bavia, je to zábava.

Keď už je to 20te výročie, zaspomínajme si na projekt EDL Slovakia a skúsme si vytvoriť znova Jazykovú reťaz ~ Language Chain 2021.

Poznáte nejaké slová, ktoré sa píšu rovnako v slovenčine aj v nejakom inom jazyku?

SLOVENČINAINÝ JAZYK
plotzápletka v angline
ranažaba v španine
lukzavrieť v dánčine
peroale v španine
listzoznam v angline

Vytvorte si 2 – 5 členný tím(y), vyberte si zadanie a zrealizujte ho.

Zadania a registrácia tímov tu.