štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

6 základných pravidiel pri písaní v angličtine

Písomný štýl jazyka je rovnako špecifická kategória ako ústny prejav. Na rozdiel od rozprávania sa však k písanému textu vieme kedykoľvek vrátiť a vyšperkovať ho do takmer dokonalej podoby. Avšak aj medzi jednotlivými jazykmi sú isté písané i nepísané pravidlá, ako by mal písaný text vyzerať, aby pôsobil čo najprirodzenejšie.

Osobitnou kategóriou je písanie v cudzom jazyku. Slovenčina je jazykom, v ktorom si môžeme dovoliť dlhé opisné vety s množstvom prídavných a podstatných mien. Navzdory tomu je angličtina v písomnou prejave oveľa priamočiarejšia. V tomto článku si povieme 6 základných pravidiel správne napísaného anglického textu.

1. Vyhnite sa príliš dlhým vetam

Nie vždy sú dlhé vety zlé, lenže pri pútavom písaní, v ktorom je potrebné vygradovať dej môže byť veľa slov na škodu. Čo je pri písaní dôležité, je upútať pozornosť čitateľa, ktorý nesmie medzi slovami stratiť pozornosť. Tu môžeme aplikovať “pravidlo dĺžky palca“, pri ktorom nesmie dĺžka vety presiahnuť dĺžku vášho palca smerom zľava doprava. Rečou čísel veta má obsahovať maximálne 10 až 15 slov.

2. Rovnomerné rozdelenie odsekov

Každá skupina viet má na seba nadväzovať, aby bol text hutný a celistvý. Jednotlivé vyjadrenia musia spolu súvisieť a rovnako musia aj spĺňať daný rozsah, ktorý musí byť v celom texte rovnako. To znamená, že je potrebné písať odseky, ktoré sú približne rovnako dlhé. V texte by sa nemal vyskytnúť odsek so 6 vetami a následne s 20 vetami. Ideálne dĺžka odseku je v dĺžke vášho palca smerom zhora nadol.

3. Nová myšlienka, nový odsek

Ako už bolo spomenuté vyššie, odseky by mali byť v texte rovnomerne odsadené, ale za akých okolností by to malo byť? Novým odsekom sa začína text, ak vstupuje do deja nová postava, nastane nová udalosť, prípadne je predstavená nová myšlienka, nové riešenie daného problému, či nastane celková zmena prostredia a atmosféry v príbehu. Rovnako aj priama reč a časové skoky by mali byť v novom odseku.

4. Nepoužívajte slová, ktorým nerozumiete

Pri písaní máme čas na vylepšovanie a vtedy vieme skĺznuť až k občasnému prekombinovaniu slov. Mysliac si, že použitím slov, ktoré nie sú až tak známe a používané navodíme čitateľovi pocit, že toto super inteligentné slovo sa používa aj bežne, čo nie je pravda. Používajte slová, pri ktorých ste si istí, čo znamenajú, a ak nepoznáte význam slova, overte si ho predtým v slovníku.

5. Buďte konkrétni

Jedným z faktorov pri písaní je predstavivosť. Každý z nás si pri prečítaní písaného textu predstavuje danú situáciu vo svojej mysli. Aby to išlo čo najjednoduchšie, je potrebné voliť priamočiary postup pri písaní. V praxi to znamená byť špecifický a nie všeobecný. Napríklad, ak opisujete prostredie a napíšete, že počasie bolo v tú dobu extrémne, čo si predstavíte? Extrémne teplo, chladno, veterno? Ak ale napíšete, že bolo horúco, je to jasné a k veci.

6. Dvojitý zápor veľký nápor

V slovenčine ide o bežnú záležitosť, no v anglickom jazyku je to chyba. “Nebol neochotný” a “bol ochotný” funguje v našom jazyku rovnako, ale “He was not unwilling” a “He was willing” už znie inak. Vychádzame z faktu, že angličtina nie je v písomnom prejave preplnená slovami a volí tzv. cesta menšieho počtu slov (a gramatických nezrovnalostí). Preto “I know nothing” je určite lepšie ako “I don´t know anything”.

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1