štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, O PROJEKTOCH

Čo tu máme pre tento rok?

Školský rok začal, čo je chvályhodné. Uvidíme, čo prinesie.

Pre tých, ktorých jazyky bavia a radi švitoria, či štebocú ako vtáčatá, na strome, kvákajú ako žabky od potoka, čo novê šumí voda, bručia ako usilovné včielky v úli – skrátka radi rozprávajú, píšu, tvoria, sme vyhlásili nižšie uvedené projekty. Všetky sú pre deti a mládež od 6 do 19 rokov, pre deti od 4 rokov je Kvet Klasik a veršovaný herbár Lupienok je vyhlásený len pre ZŠ. Ak by sa však chceli zapojiť aj stredoškoláci, môžeme otvoriť aj III. kategóriu.

Jazyková reťaz 2021


Slovíčka v malíčku

Tento rok tvoríme slovnodruhové slovníky pre nasledujúce jazyky: AJ-SLJ; RJ-SLJ; ŠJ-SLJ; FJ-SLJ; NJ-SLJ; CZ-SLJ

Uzávierka registrácií: 19. október alebo skôr podľa naplnenia jazyka, najrýchlejšie sa uzatvára AJ

Jazykový kvet

A. KLASIK ~ prednes, monodráma, minidráma prevzatej alebo vlastnej tvorby v AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF, INSLOGERO

V dráme sú pre súbory vyhlásené len minidrámy do 5 hercov.

Plánované je online semifinále a krajské a celoslovenské prezenčné finále vrátane alternatívy závislej od všeobecnej situácie.

  • Uzávierka prihlášok na webinár: 19. september
  • Uzávierka prihlášok na súťaž: 25. november

B ŤUKNI ~ poviedková tvorba v slovenčine, angličtine, ruštine, nemčine, španielčine, francúzštine. Písať môžete na ľubovolnú tému, ktorá zaujíma vás.

Rozsah poviedky je 1 – 5 NS. Výstupom je publikácia Rastúce kvety.

Uzávierka prihlášok: 19. október

C. TRANZISTOR ~ rozhlasové hry a monohry s prevzatou tvorbou (výber z diel určených autorov) alebo s vlastnou tvorbou v slovenčine, angličtine, ruštine, španielčine.

Tranzistor je zameraný na umelecké stvárnenie čítaného textu hlasom so snahou o čo najkrajšiu výslovnosť v danom jazyku.

Pri vlastnej tvorbe môžete tvoriť hry na ľubovolnú tému, ktorá zaujíma vás.

Uzávierka prihlášok: 19. október

D LUPIENOK ~ veršovaný herbár (3+3) x 3 v SLJ, AJ, RJ, ŠJ, NJ, FJ

Lupienok spája prírodovedu a jazyky. Úlohou je nazbierať si lupienky z 3 kvetov alebo lístky z 3 stromov alebo ich kombináciu a k nìm uviesť 3 fakty o danom kvietku/strome a 3 krátke veršíky o danom kvietku / strome vo zvolenom jazyku.

Uzávierka prihlášok: 19. október

Počas celého školského roka až do júna sa môžete zapojiť do výzvy Čítame – viac tu. Niektoré dielka nájdete aj v online čitárni a niekoľko aj vo forme rozhlasových hier.

Tešíme sa na Vašu účasť!