štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Ako sa naučiť anglickú abecedu?

Anglická abeceda sa podobá slovenskej abecede, písmená sa však vyslovujú inak.

Dobre zvládnutá abeceda je skvelý základ pre hláskovanie slov (ako sa píšu), keďže v angličtine neplatí “Píš, ako počuješ.”

Tu je niekoľko tipov na aktivity, ktoré pomáhajú skamarátiť sa s abecedou ~ alphabet.

Pesničky ~ Songs

Hravé, rytmické, niektoré aj logické, použiteľné aj na naladenie sa na hodinu a učenie sa angličtiny.

Vyskúśajte napríklad tieto:

Písmenkové krabice ~ Letter Boxes

Postupne ako (sa) učíte jednotlivé písmená si môžete vytvoriť krabicu, v ktorej budú predmety začínajúce na dané písmeno, napr. pre písmeno “A” tam bude apple, ant (hračka), airplane (hračka), alebo obrázky (flashcards) vecí a činností začínajúcich na “A”.

Keď si vytvoríte viac krabíc, môžete sa zahrať hru tak, že vysypete všetky predmety/obrázky na zem/stôl a potom ich rozdeľujete do správnej krabice spolu s vyslovením názvu predmetu/toho, čo je na obrázku.

Priraďovacie hry ~ Matching Games

Na tabuľu/stenu pripnite veľký plagát s abecedou. Žiaci ukazovátkom ukazujú písmeno, ktoré poviete, napr. [ei], [ef], [es]. Každý žiak má ukázať povedzme osem písmen a za každê správne dostane hviezdičku/bod, ktoré zapisujete na tabuľu.

Hru sa môžete zahrať aj naopak a to tak, že učiteľ ukazuje na písmená a žiak má písmeno prečítať.

Alternatívou je hra s vystrihnutými kartičkami s písmenami abecedy. Každý žiak má sadu písmen, z ktorej vyťahuje a zdvihne písmeno, ktoré povie učiteľ. Ak niekto zdvihne nesprávne písmeno, učiteľ ho žiakovi zoberie. Víťazmi sú žiaci, ktorým zostane celá abeceda/najviac písmen abecedy.

kartičky v čb verzii na vytlačenie, ktoré si deti môžu sami vymaľovať

Ďalšie články o aktivitách: