pondelok, 25 septembra, 2023

RÔZNE JAZYKY

Najčítanejšie články

Len tak sme sa pozreli na štatistiky a za posledné tri mesiace sú najčítanejšími článkami tieto:

  1. Činné príčastie prítomné a trpné príčastie v slovenčine
  2. Spodobovanie v slovenčine
  3. Kedy píšeme veľké písmená v angličtine?
  4. Rytmický zákon
  5. Tvorenie slov v angličtine – Prípony
  6. 50 populárnych anglických textových skratiek

O čom, čo sa týka jazykov, by ste uvítali článok?