nedeľa, 23 júna, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Španielčina ~ Los viajes

V poslednom článku z minisérie týkajúcej sa španielčiny sa budeme venovať téme cestovanie.

Pre túto tému sú podstatné tri slovesá a to:

1) IR + predložka A

Vyjadrujeme ním smer kam ideme, napr.:

 • (Yo) voy a España. [Jo voj a Espaňa] ~ Idem do Španielska.
 • Voy a Madrid.
 • Voy al aeropuerto.

Sloveso IR je nepravidelné:

 • yo voy
 • tú vas
 • él, ella, usted va
 • nosotros/-as vamos
 • vosotros/-as vais
 • ellos/-as, ustedes van

🚗🛻🏍🛵🚲⛵🚤✈

MEDIOS DE TRANSPORTE

Na presun z jedného miesta na iné používame rôzne dopravné prostriedky v spojení so slovesom IR + predložka EN:

Ir en coche. [ir en koče] ~ Ísť autom.

Ir en bici/bicicleta [bisikleta]

Ir en moto. 

Ir en autobús.

Ir en tranvía. ~ Ísť električkou.

Ir en metro.

Ir en tren. ~ Ísť vlakom.

Ir en barco. [barko] ~ Ísť ľoďou.

Ir en avión.

 • Voy a Sevilla en avión.

A keďže výnimka potvrdzuje pravidlo, máme tu výnimky:

Ir a pie. [pje] ~ Ísť peši.

Ir a caballo. [kavajo] ~ Ísť na koni.

2) Druhým užitočným “cestovným” slovesom je VIAJAR ~ CESTOVAŤ.

¿Te gusta viajar? [vjachar] ~ Rád/a cestuješ?

Sí, me gusta viajar.

No, no me gusta viajar.

Me gusta viajar / ir en tren, avión …

No me gusta viajar / ir en moto, avión …

Prefiero viajar / ir en tren, barco … ~ Uprednostňujem (preferujem) cestovať vlakom / loďou …

Sloveso VIAJAR je pravidelné:

 • yo viajo [vjacho]
 • tú viajas [vjachas]
 • él, ella, usted viaja [vjacha]
 • nosotros/-as viajamos [vjachamos] 
 • vosotros/-as viajaís [vjachais] 
 • ellos/-as, ustedes viajan [vjachan]

3) Tretím slovesom je ESTAR ~ BYŤ, ktoré používame, keď chceme vyjadriť, kde sa práve nachádzame.

Ya estoy en España. [Ja estoj en Espaňa] ~ Už som v Španielsku.

Estamos en Ibiza. ~ Sme na Ibize.

Sloveso ESTAR je nepravidelné:

 • yo estoy
 • tú estás 
 • él, ella, Usted está
 • nosotros/-as estamos
 • vosotros/-as estáis 
 • ellos/-as, ustedes están

S cestovaním sú spojené tri časté situácie – ubytovanie, letisko, návšteva kancelárie pre turistov. Pozrime sa na užitočné frázy pre uvedené situácie.

UBYTOVANIE ~ EL ALOJAMIENTO

Ubytovať sa môžeme v:

 • el albergue juvenil [chuvenil] ~ mládežnícka ubytovňa (intrák)
 • el apartamento ~ byt
 • el camping ~ kemp
 • la caravana [karavana] ~ karaván
 • la casa rural [kasa] ~ vidiecky dom
 • la casa de huéspedes [kasa de uéspedes] ~ súkromné ubytovanie, hosťovský dom
 • el hostal [ostal] ~ hostel
 • el hotel [otel]

Frázy ~ frases

Quiero reservar una habitación individual / doble / con la vista al mar / con la vista al patio. [Kjero reservar una abitasión] ~ Chcem si zarezervovať jednoposteľovú / dvojposteľovú izbu / s výhľadom na more / s výhľadom do dvora.

¿Hay habitaciones disponibles? [Aj abitasiones disponsivles] ~ Máte voľné izby?

¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? [Kuanto kuesta una abitasión …] ~ Koľko stojí izba pre dve osoby?

¿Hay aparcamiento / piscina / sauna / restaurante / bar …? [Aj aparkamiento] ~ Je tam parkovisko / bazén / sauna / reštaurácia / bar … (máte parkovisko …)?

¿Cuánto tiempo va a quedarse? [Kvanto tjempo va a kedarse] ~ Ako dlho zostanete?

– Una semana / dos semanas / una noche [noče] / tres noches …~ Jeden týždeň / dva týždne / jednu noc / tri noci …

Tengo una reserva. ~ Mám rezerváciu.

¿A qué hora sirven el desayuno? [A ké ora sirven el desajuno] ~ O koľkej sa podávajú raňajky?

¿Puede llamar un taxi, por favor? [jamar] ~ Môžete mi prosím zavolať taxík?

Por favor, no molestar. ~ Prosím nerušiť.

Slovníček ~ Vocabulario

 • izba jednoposteľová / dvojposteľová ~ habitación individual / doble [abitasión]
 • plná penzia ~ pensión completa [kompleta] 
 • polpenzia ~ media pensión 
 • recepcia ~ recepción 
 • rezervácia ~ reserva 
 • vestibul ~ vestíbulo
 • zaregistrovať sa (check-in) ~ registrarse [rechistrarse]
 • zostať ~ quedarse [kedarse]

NA LETISKU ~ EN EL AEROPUERTO

Frázy ~ frases

¿Puedo ver su pasaporte, por favor? ~ Môžem vidieť Váš pas, prosím?

– Aquí tiene. ~ Nech sa páči.

¿Tiene la tarjeta de embarque? [Tjene la tarcheta de embarke] ~ Máte palubný lístok? 

– Aquí tiene. ~ Nech sa páči.

¿Puede decirme cuál es mi puerta de embarque, por favor? [… kual … embarke …] ~ Môžete mi povedať, ktoré je moje nástupište, prosím?

– Su puerta de embarque es la X. ~ Vaše nástupište je X.

Su vuelo se ha cancelado. [Su vuelo se a kanselado] ~ Váš let bol zrušený.

Su vuelo va con retraso. [Su vuelo va kon …] ~ Váš let má meškanie.

Tiene exceso de equipaje. […  ekipache] ~ Máte nadmernú batožinu.

¿Quiere un asiento junto a la ventanilla? [Kjere un asiento chunto a la ventanija] ~ Chcete miesto pri okne?

¿Puede decirme dónde está la puerta de salida? ~ Môžete mi povedať, kde sú východové dvere (kde je východ)?

¿En qué puerta sale el vuelo para Madrid / Barcelona / Londres …? ~ Môžete mi povedať z ktorého nástupišťa odlieta let do …?

¿Qué vuelos salen de la Terminal 1? ~ Aké lety odlietajú z terminálu 1?

He perdido mi equipaje. ¿Dónde puedo reclamarlo? [E perdido mi ekipache. … reklamarlo] ~ Stratil/a som batožinu. Kde to môžem reklamovať?

Slovníček ~ Vocabulario

 • batožina ~ el equipaje
  • príručná batožina ~ el equipaje de mano
  • nadmerná batožina ~ el exceso de equipaje
 • číslo letu ~ el número de vuelo 
 • destinácia ~ el destino
 • check-in ~ la registración
 • let ~ el vuelo 
  • domáce lety ~ vuelos de cabotaje [kabotache]
  • lacné lety ~ vuelos baratos
  • medzinárodné lety ~ vuelos internacionales
  • priamy let ~ el vuelo directo 
 • letenka ~ el billete de avión
 • letisko ~ el aeropuerto 
 • letový poriadok ~ el horario de vuelos
 • letuška ~ la azafata 
 • lietadlo ~ el avión 
 • medzipristátie ~ la escala [eskala]
 • nastúpiť na palubu embarcar 
 • odletová hala (čakáreň) ~ la sala de espera 
 • odlety ~ las salidas 
 • palubný lístok ~ la tarjeta de embarque 
 • pas ~ el pasaporte 
 • pasažiér – el pasajero [pasachero]
 • prílety ~ las llegadas
 • pristáť ~ aterrizar 
 • rada (sedadiel) ~ la fila 
 • sedadlo ~ el asiento
 • spojenie (nadväzujúce) ~ la conexión
 • toalety ~ sanitarios
 • ulička (medzi sedadlami) ~ el pasillo 
 • únikový východ  ~ la salida de emergencia
 • vzlietnuť ~ despegar

V TURISTICKEJ KANCELÁRII ~ EN LA OFICINA DE TURISMO

¿Tiene un mapa de la ciudad? ~ Máte mapu mesta?

 – Sí, aquí tiene.

Gracias. / Muchas gracias.

¿Dónde está el centro de la ciudad / un restaurante bueno / el Museo de Prado / la galería …? ~ Kde je centrum mesta / nejaká dobrá reštaurácia …?

¿Está lejos/cerca? [Está lechos / serka] ~ Je to ďaleko / blízko?

¿Abre el museo / la galería todos los días? ~ Je múzeum / galéria otvorené každý deň?

¿Cuánto cuesta el autobús / el metro …? [Kuanto kuesra …]  ~ Koľko stojí autobus / metro …?

¿Dónde podemos tomar churros con chocolate / una paella rica …? ~ Kde si môžeme dať čuros s čokoládou / chutnú paellu …?

¿Dónde nos recomienda ir de tapas? [rekomienda] ~ Kde nâm odporúčate ísť na tapas?

¿Dónde podemos alquilar bicicletas / una moto / un coche …? [… alkilar bisikletas / una moto / un koče] ~ Kde si môžeme prenajať bicykle / motorku / auto …?

Miniséria zo španielčiny: