piatok, 24 mája, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Porušenie pravidiel francúzskej výslovnosti

Napriek tomu, že francúzština má pevný rad pravidiel vo výslovnosti, občas sa ukáže, že niektoré slovesá sa týmto pravidlám vymykajú. Je dôležité sa na tieto nástrahy pozrieť a vyvarovať sa ich. V tomto článku si tieto slová vypíšeme.

1) almanach (m) – almanach; výslovnosť [almana] – nečíta sa písmeno -ch na konci

2) bougainvillée (f) – bugénvilea (rastlina); výslovnosť [bugε̃vile] – dvojhláska -ll by sa mala čítať ako -j, ale číta sa ako -l

3) dam (m) – ujma (zastaralé slovo); výslovnosť [dɑ̃ ou dam] – častejšia je výslovnosť dam, čo by podľa pravidiel nebolo správne, keďže na konci slova je nosovka

4) compter – počítať; výslovnosť [kɔ̃te] – vynecháva sa zvuk -mp

5) féerie (f) – čary (zastaralé slovo); výslovnosť [feeʀi] – nemé -e uprostred slova by sa nemalo čítať, ale vo výslovnosti zahrnuté je

6) oignon (m) – cibuľa; výslovnosť [ɔɲɔ̃] – hláska oi sa vždy číta ako ua. V tomto prípade však nastáva výnimka a číta sa o(ňo).

7) pancréas (m) – pankreas; výslovnosť [pɑ̃kʀeɑs] – vo väčšine francúzskych slov sa spoluhlásky na konci slova nečítajú (napr. ananas), ale nájdu sa aj výnimky, napríklad v uvedenom pankrease, kde sa koncové -s číta. Vvýnimky sú napr. aj koncové -r alebo -c,.

Jeanne d’Arc, Paris ~ Jana z Arku

8) sculpture (f) – socha; výslovnosť [skyltyʀ] – tu sa stratilo písmeno -p vo výslovnosti, čo je ojedinelý jav pre spoluhlásku, ktorá nie je na konci slova

9) adéquat – vhodný; výslovnosť [adekua(t)] – správna výslovnosť podľa pravidiel by mala byť [adeka(t)], zvuk -u je navyše pridaný

10) etc. – atď.; výslovnosť [εtseteʀa] – etc. je zložené zo slov et a cætera. Podľa pravidiel výslovnosti by sa et malo čítať ako [e] bez písmena -t. V tejto konštrukcii je však výslovnosť -t nutná

11) moelleux – mäkký; výslovnosť [mwalø] – zvuk -wa vzniká kombináciou písmen -oi. V tomto prípade je však dvojhláska -oe a teda, pravidlo výslovnosti neplatí

12) solennel – slávnostný; výslovnosť [sɔlanεl] – správna výslovnosť by mala byť solEnel- (kvôli dvojitému -n v slove), nie solAnel. Vyslovené písmeno -a je však správne.

13) août (m) – august; výslovnosť [u(t)] – výslovnosť môže a nemusí byť s písmenom -t na konci. Zaujímavé v pravidlách je však to, kde sa strailo písmeno -a zo začiatku slova. ??

14) yacht (m) – jachta; výslovnosť [ˈjɔt] – v tomto slove na nielen stratilo písmeno -ch, ale ešte sa aj -a zmenilo na -o.

15) zinc (m) – zinok; výslovnosť [zε̃g] – podľa pravidiel by sa malo koncové -c čítať ako -k. Namiesto toho sa číta ako -g.

Máte aj vy ďalšie francúzske slovíčko, ktoré úplne porušuje pravidlá výslovnosti? Dajte nám o nich vedieť 🙂

O čom z francúzštiny by ste si chceli prečítať? Napíšte nám.

Ďalšie články:

Francúzske nosovky

Slangové výrazy vo francúzštine

Francúzške detské pesničky

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ