štvrtok, 21 septembra, 2023

JAZYKOVÉ VYCHYTÁVKY, RÔZNE JAZYKY

Aktivity a hry na hodiny jazykov

Učenie (sa) ide takmer vždy ľahšie, ak to nie len drilovanie, ale aj hra. Nie je to žiadny nový poznatok – povedal to už dávno vieme kto …

Inak to nie je ani v ptípade jazykov a preto vám dávame do pozornosti publikáciu Aktivity a hry na hodiny jazykov.

Táto publkácia je určená hlavne pre učiteľov a lektorov jazykov, dá sa však využiť aj v domácom prostredí.

Publikácia obsahuje popisy a inštrukcie ku aktivitám a hrám odskúšaným v praxi, z ktorých väčšina ss dá použiť na hodinách rôznych jazykov – angličtina, španielčina, ruština, nemčina …

Text je v slovenčine.

Na konci publikácie sú predpripravené podklady ku tým aktivitám a hrám, ktoré ich vyžadujú. Tieto podklady sú s právami na kopírovanie pre vlastné hodiny jazyka/ov. Sú v štyroch jazykových verziách (angličtina, slovenčina, španielčina, ruština).

Publikácia je vhodná pre úroveň jazyka A1 až B1.