piatok, 19 júla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Pauza a tempo pri prednese

Pauza (prestávka) v prednese je niekedy silnejšia ako celý text, ale len ak je naplnená predstavou a energiou recitátora.

Pauza je považovaná za kráľovnu medzi výrazovými prostriedkami. Prejavuje sa ako stupňujúci činiteľ, ktorý býva účinnejší než intenzita hlasu.

Ak chce recitátor zbystriť pozornosť poslucháča, dosiahne to zmenou tempa. Je však potrebné pracovať s tempom tak, aby sa neznížila zrozumiteľnosť prednesu.

Úvod a záver pri prednese

Premýšľanie s lyrikou

Čo je prednes