piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Anglické prázdninové idiómy

Leto je v plnom prúde a nám neostáva nič iné, iba si vybrať miesto, kam si pôjdeme poriadne odpočinúť. Ak máme možnosť ísť aj do zahraničia, nebolo by určite na škodu naučiť sa zopár typických anglických prázdninových fráz.

Všetky spomenuté frázy súvisia s prázdninami, či už s letnými alebo zimnými alebo prázdninami vo všeobecnosti. To znamená, že sa dajú použiť vo viacerých situáciách. Pri danej fráze uvádzam jej význam aj s príkladom vo vete.

Be there with bells on (prísť so zvončekmi)

Význam: byť na niečo nedočkavý a nadšený z toho, že niečo môžeš urobiť alebo niekam ísť

Príklad:  They asked him if he was coming to the party. He told them he’ll be there with bells on!

Be/feel stuffed (byť prejedený)

Význam: byť alebo sa cítiť z niečoho veľmi plný/prejedený

Príklad: No more cakes for me, thanks. I’m really stuffed!

Deck the halls (vyzdobiť izby)

Význam: ovešať vnútornú časť domu/bytu všetkým možným

Príklad: Next week we plan to deck the halls with lights and stars.

Get into the holiday spirit (naladiť sa na prázdninovú vlnu)

Význam: obklopiť sa pozitívnou náladou z dôvodu prichádzajúcich prázdnin

Príklad: Maria decorated the Christmas tree to help her get into the holiday spirit.

Go Dutch (ísť na to po holandsky)

Význam: Rozdeliť sa pri platení na polovicu

Príklad: They have decided to go Dutch on a subscription for Spotify.

Off the Beaten Track (byť mimo civilizáciu)

Význam: byť na tichom odľahlom mieste, kde takmer nikto nechodí

Príklad: My last holiday was brilliant. The city was completely off the beaten track.

Pack light (zbaliť sa na ľahko)

Význam: Zobrať si so sebou na prázdniny málo veci

Príklad: She has decided to pack light by using only one bag.

Ring in the New Year (ohlasovať nový rok)

Význam: oslavovať koniec predchádzajúceho roka a zároveň začiatok nového

Príklad: Your family and you all ring in the New Year with a small party.

Scrooge/Grinch (frfloš)

Význam: ide o osobu, ktorá nemá rada žiadne oslavovanie počas prázdnin

Príklad: Emily wouldn’t let me listen to some holiday music. What a Scrooge!

Snowed in (zasnežený)

Význam: byť neschopný odísť z domu kvôli veľkému množstvu snehu

Príklad: My cottage is 20 kilometers from Námestovo, so sometimes I’m snowed in for a week.

The more the merrier (čím štedrejšie, tým šťastnejšie)

Význam: čím viac ľudia darujú iným, tým lepšie sa budú cítiť a prázdniny budú lepšie tiež

Príklad: I invented some other people to our trip, it is okay for you? Sure, the more the merrier!

To take things easy (byť v pohode, relaxovať)

Význam: nebrať veci na ťažkú váhu, byť uvoľnený

Príklad: This luxurious house gives guests the opportunity to simply sit back and take things easy.

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies