Ankety a prieskumy

Aktuálna otázka: Na akú jazykovú tému by ste chceli článok?


▪︎▪︎▪︎

Prieskum ku jazykovej štúdii 2022

Trvanie: do prieskumu sa môžete zapojiť do 8. marca 2022 UKONČENÝ

Forma: zapojiť sa môžete anonymne alebo neanonymne podľa vlastného rozhodnutia – viď inštrukcie pri otázkach vo formulári nižšie.

▪︎▪︎▪︎

Ukončené ankety

ANKETA: Ako a kde sa reálne učím / som sa naučila jazyk?

 • Trvanie ankety: 12 týždňov (jeseň/zima 2021/22)
 • Počet účastníkov: 13568

Vysledky:

 • v škole: 31%
 • v jazykovke: 33%
 • ako samouk: 7%
 • s rodičom (biligválna rodina): 3%
 • počas štúdia v zahraničí: 5%
 • počas práce v zahraničí: 4%
 • so súkromným lektorom: 12%
 • čítaním kníh a pozeraním dokumentárnych filmov: 5%

ANKETA: 3 OTÁZKY

Trvanie ankety: 

 • 6 týždňov (zima 2020)

Na otázky odpovedali účastníci vo veku:

 • menej ako 15 rokov: 30
 • 16 – 20 rokov: 135
 • 21 – 25 rokov: 190
 • 26 – 30 rokov: 130
 • 31 – 40 rokov: 155
 • 41 – 50 rokov: 91
 • 51 – 60 rokov: 25
 • viac ako 60 rokov: 11

Výsledky:

1] Koľko hodín slovenčiny týždenne by malo byť na každej ZŠ a SŠ?

 • 5 (=každý deň): 90%
 • 4 hodiny: 8%
 • 3 hodiny: 2%

2] Koľko jazykov by sme mali ovládať po skončení SŚ (rozumej dohovoriť sa v bežných situáciách, porozumieť písanému textu a písať bez veľkých chýb)?

 • slovenčinu + angličtinu: 30%
 • slovenčinu + 1 zvolený cudzí jazyk: 39%
 • slovenčinu + 2 cudzie jazyky: 20%
 • slovenčinu + 3 a viac jazykov: 11%

3] Aký cudzí jazyk by sa mali všetci povinne učiť od ZŠ?

 • angličtinu: 31%
 • ruštinu: 15%
 • nemčinu: 15%
 • aký si sami vybetú: 39%

▪︎

ANKETA: Aký jazyk by som sa chcel naučiť?

Trvanie ankety: 

 • 10 týždňov (jeseň 2019)

Počet zapojených ľudí: 1992

Vekové rozhranie: 15 – 65 rokov

Výsledky:

 • angličtina 39%
 • nemčina 20%
 • španielčina 16%
 • ruština 15%
 • japončina 4%
 • iné románske jazyky (taliančina, francúzština, portugalčina) 3%
 • iné slovanské jazyky (chorvátčina, bulharčina) 2%
 • latinčina 1%

▪︎▪︎▪︎

>> Výzva: Čítam, čítaš, čítame…


Najnovšie články: