Čítame – evidencia

Vediete čítací krúžok v škôlke, škole, cvč, knižnici, kaviarni, organizujete piknikové čítanie a pod.?

Zaevidujte sa do výzvy Čítame cez formulárik nižšie.

<<< o výzve Čítame