Jednostranová tabuľka so stovkou anglických slovies.

Formát: pdf