Dva súbory – jednostranové tabuľky s nepravidelnými slovesami v angličtine:

  • Irregular Verbs Pre-intermadiate
  • Irregular Verbs Intermediate