Predpripravený zoznam miest pre aktivitu Naše mestečko na precvičenie si slovnej zásoby, orientácie v meste a kladenia otázok.

Anglická verzia.