Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine

 

Táto e-publikácia je zameraná na osvojenie si základných rozdielov v používaní prídavných mien, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať podobné alebo familiárne, no v skutočnosti majú svoje špecifický význam, ktorý na prvý pohľad nemusí byť evidentný.

V e-publikácii nájdete súbor 50 praktických cvičení, ktoré Vám pomôžu sa lepšie zorientovať v problematike vybraných dvojíc či trojíc prídavných mien.

Teoretické poznatky k publikácii sú dostupné na stránke www.jazykovevzdelavanie.sk.

 

Vhodné pre: 

  • detí od 10 rokov
  • úroveň Pre-intermediate – Intermediate (mierne pokročilý – pokročilý)

 

Formát: pdf, 21 strán

Verzia: Printable for personal use

Vydal: IALF, o. z.

 %  Na tento e-book sa neuplatňuje žiadna zľava.

 

Články ku tejto publikácii

Ďalšie e-publikácie

About the author

Volám sa Martin a vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a francúzskeho jazyka, avšak mám aj veľmi pozitívny vzťah k učeniu (i učeniu sa) cudzích jazykov, najmä oblastí, ktoré sa bežne na školách nespomínajú. Medzi moje záľuby patrí čítanie, písanie, pozeranie seriálov, počúvanie zahraničnej hudby, sledovanie individuálnych športov a v neposlednom rade anglický a francúzsky jazyk. Rád by som svojimi článkami chcel poukázať na nevšedné a nezvyčajné poznatky zo sveta vyššie spomínaných cudzích jazykov.