Filmárikovia – prihláška

Vložné:

  • ČLENOVIA: 6€/film; 4€/monofilm
  • NEČLENOVIA: 8€/film; 5€/monofilm

Limity:

  • ČLEN: môže prihlásiť celkovo max. 15 filmov
  • NEČLEN: môže prihlásiť celkovo max. 6 filmov