ESO 2024

💎💎💎

TERMÍNY

 • Navrhovanie kandidátov/Registrácia: otvorená do 19. 10. 2024
 • Kompletizácia podkladov: do 31. 10. 2024
 • Vyhlásenie a uverejnenie výsledkov: 6. 12. 2024, Nitra a web
   

AKCEPTOVANÉ AKTIVITY

Pre zaradenie do projektu je potrebné mať jednu aktivitu / činnosť v každej z troch oblasti E. S. O..

OBLASŤ E: KOMUNIKAČNÉ, TVORIVÉ, UMELECKÉ JAZYKOVÉ AKTIVITY

》Jazykový kvet Klasik 2023, 2024

 • účasť na semifinále
 • účasť a umiestnenie na krajskom finále, na  celoslovenskom finále

》Slovíčka v malíčku 2023, 2024

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

》Lupienok 2023, 2024

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

》Tranzistor 2023

 • účasť na Postupovom kole
 • umiestnenie vo Finálovom kole

》Filmárikovia 2023, 2024

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

》ŤUKNI 2023, 2024

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo celoslovenskom Finálovom kole
 • účasť a umiestnenie na Medzinárodnom kole

》Hviezdoslavov Kubín šk. rok 2023/24

 • účasť na ktoromkoľvek kole
 • umiestnenie na ktoromkoľvek kole

》EDJ Motýle 2023

 • účasť v projekte
 • víťazstvo v projekte

》EDJ Jednotka 2024

 • účasť v projekte
 • víťazstvo v projekte

》Haky-Baky 23-24

 • účasť v projekte
 • víťazstvo v projekte

》Galéria tvorivosti 2023

 • účasť v Postupovom kole
 • účasť a umiestmenie na Finálovom kole

》Puškinov deň

 • účasť a umiestnenie na súťaži

OBLASŤ S: GRAMATIKA A SLOVNÁ ZÁSOBA

》Slovíčka v malíčku 2023, 2024

 • účasť na PK
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

》Jazyková štafeta 2024

 • účasť a umiestnenie na celoslovenskom kole

》Jazykové olympiády 2022/23; 2023/24

 • účasť na ktoromkoľvek kole
 • umiestnenie na krajskom a celoslovenskom kole

》Vytvorenie pomôcky na výučbu / pochopenie a naučenie sa gramatiky a slovíčok v niektorom z formátov:

 • Pdf, Power Point, YouTube video, aplikácia

OBLASŤ O: PODUJATIA A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

》Jazykový kvet ŤUKNI 2023, 2024

 • umiestnenie na 1. mieste na celoslovenskom finálovom kole

》Haky-Baky 23-24

 • víťazstvo v projekte Haky-Baky

》Realizácia vlastného jazykového podujatia v šk. roku 2022/23; 2023/24 – podujatie je potrebné zaevidovať tu,

 • napr. podujatie ku Dňu jazykov; školské kolo Kvetu Klasik; školské kolo Slovíčka v malíčku a pod.

》Uverejnenie článku na www.jazykovevzdelávanie.sk v šk. roku 2023/2024

 • autorom článku na jazykovú tému môže byť učiteľ aj študent (pre uverejnenie článku nás kontaktujte)

》Vydanie knihy, publikácie slúžiacej na učenie (sa) jazykov v r. 2023; 2024 ~ učebnica, (e-)cvičebnica, dvojjazyčná beletria …