POSTUPOVÉ KOLO | ADVANCE ROUND

 

JAZYKOVÁ ŠTAFETA | RELAY 2017

 

Zaregistrované súťažné tímy sa zúčastnia Postupového kola v termíne podľa pokynov v e-pozvánke, ktorú obdržali na zaregistrovanú e-mailovú adresu.
 
Pri priebehu Postupového kola je nevyhnutné riadiť sa presne podľa postupu v e-pozvánke.
 
V období do termínu Postupového kola sú zaregistorvané tímy povinné odskúšať si fungovanie zaslaného linku.
 
ZVOĽTE KATEGÓRIU, DO KTOREJ STE SA PRIHLÁSILI: Aktívne podľa info v e-pozvánke.
 

Postupové kolo už prebehlo v kategóriách: AJ A, AJ B1, AJ B2, NJ A, NJ B1, NJ B2, RJ A, ŠPJ A

Súřažným tímom ďakujeme za účasť. Oznamy k súťaži a tímy postupujúce na Finálové kolo budú uverejnené v bloku "Priebeh" - vpravo na stránke Štafety tu.

Nepostupujúce tímy získavajú Certifikát o účasti. Informácie k jeho zaslaniu budú uverejnené na stránke Štafety.