POSTUPOVÉ KOLO JAZYKOVÁ ŠTAFETA 2017

 
Zaregistrované súťažné tímy sa zúčastnia Postupového kola v termíne podľa pokynov v e-pozvánke, ktorú obdržali na zaregistrovanú e-mailovú adresu.
 
Pri priebehu Postupového kola je nevyhnutné riadiť sa presne podľa postupu v e-pozvánke.
 
V období do termínu Postupového kola sú zaregistorvané tímy povinné odskúšať si fungovanie zaslaného linku.
 
ZVOĽTE KATEGÓRIU, DO KTOREJ STE SA PRIHLÁSILI:
 

                            AJ A        AJ B        NJ A        NJ B