INÉ JAZYKY: SLOVANSKE

CERTIFIKÁTY - POĽŠTINA

Certifikáty z poľštiny ako cudzieho jazyka

  Štátna certifikovaná skúška z poľštiny ako cudzieho jazyka State certificate examinations in Polish as a foreign langua   Táto skúška je učená pre všetkých zahraničných záujemcov, ako aj poliakov trvalo žijúcich v zahraničí bez ohľadu na to, kde, ako a ako dlho sa ňu...