Jazykový kalendár


V tomto jazykovom kalendári nájdete termíny jazykových dní, projekktov a podujatí.

J F M A M J J A S O N D

Pre uverejnenie v kalendári nám pošlite návrh tu (uveďte názov, dátum, či ide o jednorazové alebo opakujúcee sa podujatie a webstránku).

2024

☃️ JANUÁR ☃️

 • 30. výsledky projektu JK Lupienok
 • 31.
  • uzávierka prijímania príspevkov do PK Ťukni
  • uzávierka prijímania príspevkov do PK Filmárikovia

FEBRUÁR

 • 1. krajské kolá olympiády zo slovenčiny
 • 9. krajské kolá olympiády z francúzštiny
 • 12. krajské kolá olympiády zo španielčiny
 • 14.
  • spomienka na vzkriesenie slovenčiny z r. 1843
  • krajské kolá olympiády z angličtiny
 • 15. krajské kolá olympiády z nemčiny
 • 21. Medzinárodný deň materinského jazyka
 • 28.
  • výsledky PK Ťukni
  • výsledky PK Filmárikovia

🌷 MAREC 🌷

 • semifinále projektu Jazykový kvet Klasik
 • 19.
  • výročie natodenia Jozefa Miloslava Hurbana
  • celoslovenské kolo olympiády zo španielčiny
 • 20.
 • 24. – 25. celoslovenské kolo olympiády z nemčiny
 • 30.
  • výsledky FK Ťukni
  • výsledky FK Filmárikovia
 • 31. uzávierka prijímania dielok do projektu Slovíčka v malíčku

🌺 APRÍL 🌺

 • 7. celoslovenské kolo olympiády z angličtiny
 • 8.
  • celoslovenské kolo olympiády z angličtiny
  • celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny
 • 9. celoslovenské kolo olympiády z francúzštiny
 • 15. – 25. krajské finálové kolá projektu Jazykový kvet Klasik, SR
 • 20. Medzinárodný deň čínskeho jazyka
 • 22. celoslovenské kolo olympiády zo slovenčiny
 • 23.
 • 30. uzávierka pre zaslanie príspevkov do MK JK Ťukni

🌸 MÁJ 🌸

 • 13. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika
 • 15. výsledky MK JK Ťukni

🍓 JÚN 🍓

 • 6.
  • Medzinárodný deň ruského jazyka
  • súťaž Puškinov deň
 • celoslovenské finále JKK

🌻 JÚL 🌻

🌻 AUGUST 🌻

 • – – –

🌹 SEPTEMBER 🌹

 • 19.
  • uzávierka registrácie do EDJ Jednotka
  • uzávierka prihlášok na seminár ku JKK
 • 23. Medzinárodný deň posunkového jazyka
 • 26. Európsky deň jazykov
 • 30. uzávierka prijímania dielok do EDJ Jednotka

🍎 OKTÓBER 🍎

 • 11. seminár ku JKK, Nitra
 • 15. výsledky EDJ Jednotka
 • 19.
  • uzávierka prihlášok na JK Ťukni
  • uzávierka prihlášok na Lupienok
  • uzávierka prihlášok na Filmárikovia
  • uzávierka prihlášok na Tranzistor
  • uzávierka prihlášok na Slovíčka v malíčku
 • 28.

🍁 NOVEMBER 🍂

 • 5. Medzinárodný deň rómskeho jazyka
 • 8. výročie narodenia Jána Maliarika
 • 25.
  • uzávierka prihlášok na JKK
  • uzávierka prijímania dielok do PK Lupienok
  • uzávierka prijímania príspevkov do PK Tranzistor

DECEMBER

 • 6. podujatie Jazykové ESO s Mikulášom, čertom a snehulienkou, Nitra
 • 15.
  • výsledky PK Lupienok
  • výsledky PK Tranzistor
 • 18. Medzinárodný deň arabského jazyka

Najnovšie články: