Jazykový šampión

Čo je Champion – Jazykový šampión?

  • Jazykový šampión je celoslovenský vedomostný projekt o jazykoch vo forme kvízu určený pre žiakov ZŠ a SŠ. Kvíz je pre ročník 2019 v slovenčine a angličtine. Pri registrácii si môžete zvoliť, v ktorom jazyku sa chcete zapojiť a získať titul Jazykový šampión.

Výhra?

  • zo všetkých riešiteľov, ktorí dosiahnu minimálne 95% úspešnosť bude vybraný výherca ceny, cenou je tablet od spoločnosti Acer + darčeková kreditka s kreditom 100 EUR + diplom v hodnote 55 EUR
  • ostatní riešitelia, ktorí dosiahnu minimálne 70% úspešnosť, si môžu cez členskú sekciu bezplatne vyžiadať eCertifikát o úspešnej účasti v projekte, hodnota eCertifkátu je 30 EUR

Kto sa môže zapojiť do projektu Champion – Jazykový šampión?

  • žiaci zo ZŠ a SŠ

Termín konania sa?

  • koniec septembra pri príležitosti EDJ, presný termín sa uvádza v sekcii pre členov

Registrácia?

  • v sekcii pre členov do 19. septembra

Vložné?

  • bez vložného

Limity?

  • počet súťažiacich, ktorých môže škola zaregistrovať do projektu nie je limitovaný

 

Podrobnosti nájdu členovia v sekcii pre členov.